Usługi księgowe w Warszawie

Zakres świadczonych usług księgowych przez nasze biuro.


Prowadzimy kompleksowo:

- podatkowe księgi przychodów i rozchodów
- ewidencje przychodów
- rejestry zakupów VAT
- rejestry sprzedaży VAT
- ewidencje środków trwałych
- ewidencje wyposażenia

Rozliczenia pracowników:
- listy płac
- zasiłki chorobowe
- karty wynagrodzeń pracowników
- wydruki informacji kadrowych

Sporządzamy deklaracje:
- do Urzędów Skarbowych
- do ZUS

Przygotowujemy wpłaty podatków do Urzędów Skarbowych oraz wpłaty składek do ZUS. Wszystkie w/w usługi świadczymy w ramach podpisanej umowy bez żadnych dodatkowych opłat. Umowa zawierana jest na rok (z możliwością miesięcznego wypowiedzenia). Cena miesięcznej obsługi ustalana jest raz do roku w momencie przedłużania umowy, jednakże zastrzegamy sobie możliwość zmiany ceny w wypadku zwiększenia ilości dokumentów do księgowania lub zatrudnienia nowych pracowników.

Usługi księgowe świadczone za dodatkową opłatą:
- wyprowadzanie zaległości
- sporządzamy wnioski o zwrot VAT'u z materiałów budowlanych